צרו קשר

"פרוייקט ידיים" כוכב השחר, ת.ד. 187  מיקוד 9064100

yadaim.m.h@gmail.com   פקס: 02-9968710

תמונת מתנדבים

Thanks! Message sent.